Πιστοποιήσεις

Ολες οι ενέργειες γίνονται με βάση την υπευθυνότητα, τον σεβασμό προς τον καταναλωτή, και την αυστηρότητα για την παραγωγή προϊόντος κατάλληλου προς χρήση.

 

Απόδειξη για αυτό είναι η χρήση άμβυκα της καλύτερης ποιότητας χαλκού, οι ανοξείδωτες δεξαμενές της γραμμής παραγωγής και αποθήκευσης του προϊόντος και η χορήγηση του Ελληνικού σήματος από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

Όλα αυτά συμπληρώνονται με τον συνεχή έλεγχο του προϊόντος από πιστοποιημένα εργαστήρια που συνεργαζόμαστε.